REKLAMACIJA I POVRAT

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske (zšakon o Zašiti potrošača i zakon o obaveznim odnosima). Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju savjetujemo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od 14 (četrnaest) dana uputiti pisani prigovor Trgovacu jer se naknadne reklamacije neće uvažavati. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Trgovacu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

U slučaju da je Kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može uputiti prigovor:

  • e-mailom na: webshop@ivmar.hr
  • telefonom na broj +385 (01) 65 93 830 ili
  • pismeno na adresu Trgovaca: Ivmar d.o.o., Gospodarska 16a, 10255 Donji Stupnik

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  •  Isporuka robe koja nije naručena
  • Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa i ime Poslovnog subjekta/ ime i prezime Kupca. Trgovac će potvrdit će primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor po čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora U slučaju opravdanog prigovora, Kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod. Trgovac će prihvatit povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.
U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Trgovac.

Ovdje možete preuzeti Reklamacijski obrazac.


PRAVO NA JEDNOKRATAN RASKID UGOVORA

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Primjerak Obrasca za Raskid ugovora koji se nalazi na našoj web stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako Kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Trgovac se obvezuje izvršiti povrat novca koji je primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada Trgovacu roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat. Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe (trošak dostave) snosi Kupac sam. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ovdje možete preuzeti Obrazac za raskid ugovora.